Atlantis WG

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Αριθμός έγκρισης:
7891 / 30.10.2008
Σύνθεση:

α) mesosulfuron-methyl : 3 % β/β (ισοδύναμο σε mesosulfuron 2,9% β/β)

β) iodosulfuron-methyl: 0,6 % β/β (ισοδύναμο σε iodosulfuron 0,56% β/β)

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 9 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 86,4 % β/β

Τύπος σκευάσματος:
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι σίκαλη και τριτικάλε. Είναι διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της  ομάδας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.

 

Καλλιέργειες
Σίκαλη, Σιτάρι, Τριτικάλε
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε

Αγρωστώδη: Αγριοβρώμη (Avena sp.), Ήρα (Lolium sp.), Φάλαρη (Phalaris paradoxa), Πόα κοινή (Ροα annua), Τραχεία Λιβαδοπόα (Ροα trivialis), Ανεμόχορτο (Apera spica-venti), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Βρόμος (Bromus sp.).

Πλατύφυλλα: Χαμομήλι (Matricaria sp.), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Αγριο Σινάπι (Sinapis arvensis), Στελλάρια (Stellaria media)

Μέτρια ευαίσθητα: Πλατύφυλλα: Παπαρούνα (Papaver sp.), Πανσές (Viola sp.), Βερονίκη (Veronicα sp.)

50 γρ/στρέμμα με προσθήκη 0,2% BiopowerΓια την καλλιέργεια: από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως το ν σχηματισμό του δεύτερου κόμβου190

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Δοχείο 2 κιλών Χ 4 σε χ/β, Φιάλη 500 γρ. Χ 12 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας με ακροφύσια τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.  Στο τέλος προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα Biopower.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προιόντος και της συσκευασίας του:

 

Παρατηρήσεις:
Τα ζιζάνια Ανεμόχορτο, Πόα κοινή, Τραχεία Λιβαδοπόα και Αλεπονουρά καταπολεμούνται με τη χαμηλότερη δόση των 30 γρ./στρέμμα.
Επιπλέον στοιχεία:

  • Η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα δράσης του σκευάσματος αυξάνεται όταν εφαρμόζεται σε νεαρά ζιζάνια κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξής τους.
  • Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από οποιουδήποτε είδους καταπόνηση, όπως π.χ. ξηρασία, θερμός αέρας κ.λ.π.
  • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή, όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή.  Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας.
  • Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών που είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας.

  •  Η αποτελεσματικότητα του ATLANTIS δεν επηρεάζεται αν ακολουθήσει βροχή 2-4 ώρες μετά τον ψεκασμό.
  • Κατά τον ψεκασμό  προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Α) ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίες της καλλιέργειας, μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:

- Χωρίς όργωμα: μαλακό σιτάρι.

- Μετά από όργωμα: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σόργο, πατάτα, αραβόσιτος.

Β) ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, για ένα χρόνο μπορούν να σπαρθούν όλες οι πιθανές καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους.

Γ) ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:

Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσουν εντελώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αρχίστε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι. Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα του μηχανήματος.

Γεμίστε το δοχείσ του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητας του με καθαρό νερό και καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά. Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (384 KB)
Ετικέτα
» Download (3.3 MB)
Copyright © Bayer AG