Basta 15 SL

Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

Αριθμός έγκρισης:
7583/26.07.1999
Σύνθεση:

Glufosinate – ammonium 15% β/ο,

Βοηθητικές ουσίες 85,77% β/β

Τύπος σκευάσματος:
Υδατικό διάλυμα (SL)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δρα µη εκλεκτικά, δι΄ επαφής στα πράσινα μέρη των φυτών.

Καλλιέργειες
Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οινοποιήσιμο, Αμπέλι σταφίδα, Αχλαδιά, Δαμασκηνιά, Ελιά, Γκρεϊπ Φρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Μηλιά, Νεκταρινιά, Πορτοκαλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Αµπέλι (2)Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*500 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 50λτ ψεκ. υγρό/στρεμμαΚατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου214
Δενδρώδεις καλλιέργειες (2): Εσπεριδοειδή (Λεµονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρούτ, Κιτριά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαµασκηνιά), Ελιά.
Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*500 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 50λτ ψεκ. υγρό/στρεμμα
Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου214
Μη γεωργικές εκτάσεις (3)Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*

500 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 50λτ ψεκ. υγρό/στρεμμα


Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου214
Σε χωράφια µετά τη συγκοµιδή ή πριν την προετοιµασία για σπορά (4)Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*

500 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 50λτ ψεκ. υγρό/στρεμμα


Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου214

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 500 κ.εκ Χ 20 σε χ/β, Φιάλη 1 λίτρου Χ 20 σε χ/β <br>Δοχείο 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Για το αµπέλι και τις δενδρώδεις  καλλιέργειες  καθώς και για τη µεταφυτρωτική εφαρµογή για τις ετήσιες καλλιέργειες αυστηρά κατευθυνόµενος ψεκασµός ώστε να µην έρχεται σε επαφή µε τα πράσινα µέρη της καλλιέργειας, µε 50-80 λίτρα ψεκαστικού υγρού το στρέµµα ανάλογα µε τον όγκο της βλάστησης των ζιζανίων. Πίεση όχι µεγαλύτερη από 2 ατµ. (30 PSI) και µπεκ τύπου σκούπας.

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Συµπληρώστε το ψεκαστικό τουλάχιστον µε τα 3/4 της απαιτούµενης ποσότητας νερού. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα του σκευάσµατος αναδεύοντας το ψεκαστικό υγρό. Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό µε συνεχή ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προιόντος και της συσκευασίας του:

Παρατηρήσεις:

1. Να εφαρμόζετε το Basta 15 SL μόνο κατά λωρίδες ή κατά σημεία (σημειακή εφαρμογή).

2. Από το τρίτο έτος της ηλικίας τους. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την προφύλαξη των
φύλλων των καλλιεργειών ή των πράσινων βλαστών από τα σταγονίδια του ψεκαστικού
υγρού.
3. Γήπεδα, πεζοδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές, άκρες δρόμων και κατά μήκος αρδευτικών ή
στραγγιστικών καναλιών.
4. Η σπορά δεν πρέπει να γίνει πριν περάσουν 15 ημέρες από τον ψεκασμό.
5. Υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια επηρεάζουν θετικά την αποτελεσματικότητα του
φαρμάκου.
6. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να μην βρέξει πριν περάσουν 6 ώρες από τον ψεκασμό.
7. Το Basta 15 SL δεν επιδρά στα ζιζάνια που φυτρώνουν μετά την εφαρμογή του.

*Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:
Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Lolium multiflorum (ήρα πολύανθη), Lolium rigidum (ήρα λεπτή), Poa annua (πόα κοινή), Setaria viridis (σετάρια πράσινη).

*Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:
Amaranthus retroflexus (βλήτο τραχύ), Amaranthus blitoides (βλήτο πλαγιαστό), Capsella bursapastoris
(καψέλλα), Chenopodium album (λουβουδιά), Conyza bonariensis (μικρή κόνυζα), Conyza
canadensis (κοινή κόνυζα), Euphorbia peplus (γαλατσίδα μικρή), Fumaria officinallis (καπνόχορτο),
Galium aparine (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), Geranium sp. (γεράνι), Lamium purpureum (λάμιο
πορφυρό), Malva sylvestris (κοινή μολόχα), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Polygonum
aviculare (πολυκόμπι), Portulaca oleracea (αντράκλα), Raphanus raphanistrum (ραπανίδα),
Senecio vulgaris (μαρτιάκος), Sinapis arvensis (σινάπι άγριο), Solanum nigrum (αγριοντοματιά),
Sonchus oleraceus (ζωχός κοινός), Sonchus asper (ζωχός τραχύς), Stellaria media (στελλάρια),
Veronica hederifolia (βερόνικα), Veronica persica (βερόνικα).
*Μετρίως ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:
Bromus arvensis (βρόμος κοινός), Hordeum murinum (αγριοκρίθαρο).
*Μετρίως ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:
Erodium cicutarium (βελονίδα κοινή)

 

Επιπλέον στοιχεία:

Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού µε νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές µε καθαρό νερό.

Χρονικό διάστημα ασφάλειας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 14 ημέρες.

Φυτοτοξικότητα:

Ψεκαστικά σταγονίδια µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στα φύλλα και στους βλαστούς µήκους µικρότερου των 10 εκ.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (180 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG