Brominal Nuevo

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιταριού και κριθαριού.

Αριθμός έγκρισης:
7980/06-04-2012
Σύνθεση:

2,4-D 28% β/ο, υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρα (ΕΗΕ) (422,1 gr/l)

bromoxynil 28% β/ο, υπό μορφή οκτανοϊκού/επτανοϊκού εστέρα (400,8 gr/l)

Βοηθ. ουσίες: 25,59% β/β


Τύπος σκευάσματος:

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)


Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιταριού και κριθαριού.

Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς τωνβλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

Στο βιοχημικό επίπεδο το bromoxynil παρεμποδίζει τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
Καλλιέργειες
Κριθάρι, Σιτάρι
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), ΚριθάριΠλατύφυλλα ζιζάνια*
100-150 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 30-40 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
Μεταφυτρωτικά όταν τα σιτηρά βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης του αδερφώματος μέχρι το τέλος του αδερφώματος και τα ζιζάνια να είναι σε μικρό στάδιο ανάπτυξης.  
1-

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β, Δοχείο 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός με καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα.  Πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).  Μπεκ τύπου σκούπας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο κατά το ½ μέχρι ¾ με καθαρό νερό. Υπό ανάδευση προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα του Brominal Nuevo.  Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό και αναδεύστε μέχρι να γίνει ομοιογενές το διάλυμα.


Παρατηρήσεις:
*Ευαίσθητα ζιζάνια:

Convolvulus arvensis (περιπλοκάδα), Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Sinapis arvensis (άγριο σινάπι), Veronica hederifolia (βερόνικα).

*Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 150 κ.εκ./στρ.):

Anthemis arvensis (ανθέμιδα), Bifora radians (μπιφόρα), Capsella bursa-pastoris (καψέλλα), Galium aparine (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα).

*Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Fumaria officinalis (καπνόχορτο).

Επιπλέον στοιχεία:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένετε τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση του Brominal Nuevo με διάλυμα 3% οικιακής αμμωνίας ή ειδικό καθαριστικό προϊόν και ποτέ μόνο με νερό.

Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Αραιώστε το ψεκαστηκό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση).
  2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.
  3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε ή ειδικό καθαριστικό προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ή 1 λίτρο από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας 3% για κάθε 100 λίτρα νερού.  Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 15 λεπτά.  Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το επί δύο ώρες.  Στη συνέχεια αδειάστε το τελείως.
  4. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
  5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπεκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 3 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό.

 Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Φυτοτοξικότητα:
Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα χλώρωσης στα φύλλα των σιτηρών.  Εντούτοις η απόδοση της καλλιέργειας δεν επηρεάζεται.
Διαχείρηση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.


Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (389 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG