VELUM Prime

Νηματοδωκτόνο-Μυκητοκτόνο

Αριθμός έγκρισης:
3057/29-01-2016
Σύνθεση:
Δραστική ουσία: fluopyram 40% β/o

Βοηθητικές ουσίες: 64,08% β/β

Τύπος σκευάσματος:
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το Velum Prime περιέχει τη νέα δραστική ουσία fluopyram και καταπολεμά τους νηματώδεις και το ωϊδιο σε ευρύ φάσμα θερμοκηπιακών καλλιεργειών όπως τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, κολοκυθάκι, κολοκύθα, πεπόνι και καρπούζι.

Το fluopyram παρουσιάζει έντονη δράση εναντίον των ενηλίκων των νηματωδών. Επιπλέον προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αβγών τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιορίζει την εκκόλαψή τους.  Σε βιοχημικό επίπεδο παρουσιάζει ένα νέο τρόπο δράσης καθώς παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate Quinone Reductase (σύμπλοκο II- παρεμποδιστής SQR).  Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 30 λεπτά μετά την εφαρμογή καθώς οι νηματώδεις αρχίζουν να κινούνται πιο αργά ενώ μετά από 1-2 ώρες τελικά παραλύουν εντελώς.

Επιπλέον, το fluopyram έχει μυκητοκτόνο δράση και παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διελασματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου.  Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH).  Το fluopyram δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μηκηλίου.  Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες.

Καλλιέργειες
Αγγούρι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα, Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ)
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Κολοκύθες (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ)
Νηματώδεις (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne halpa), Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea).
37,5-62,5 κ.εκ. σκ. / στρ.  με 200-600 λτ. ψεκ. υγρό /στρ.

Δύο εφαρμογές με το σύστημα της στάγδην άρδευσης:

1. πρώτη εφαρμογή 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση

2. δεύτερη εφαρμογή 15-30 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή
2 ανά 15-30 ημέρεςΑγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ):1 Κολοκύθες (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ):3
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ)
Νηματώδεις (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne halpa), Ωίδιο (Leveillula taurica).
37,5-62,5 κ.εκ. σκ./στρ. με 200-600 λτ. ψεκ. υγρό / στρ.

Δύο εφαρμογές με το σύστημα της στάγδην άρδευσης:

1. πρώτη εφαρμογή 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση

2. δεύτερη εφαρμογή 15-30 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή


2 ανά 15 -30 ημέρες3

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:
Συνιστάται το Velum Prime να εφαρμόζεται μόνο του.
Συσκευασία:
Φιάλη 250 κ.εκ. Χ 20 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμογή στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης. Το αρδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι σωστά βαθμονομημένο πριν από την εφαρμογή για την ομοιόμορφη διαβροχή του εδάφους. Η εδαφική υγρασία είναι σημαντικός παράγοντας για την καλή διασπορά του Velum Prime στο έδαφος. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) άρδευση με το 50% περίπου του συνολικού όγκου νερού, β) εφαρμογή του Velum Prime με το υπόλοιπο 40% του συνολικού όγκου νερού και γ) ολοκλήρωση της άρδευσης και ταυτόχρονα ξέπλυμα του συστήματος της στάγδην άρδευσης με το υπόλοιπο 10% του συνολικού όγκου νερού.
Παρατηρήσεις:

1.  Η χαμηλή δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας προσβολής από τους νηματώδεις.

2.  Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία.

3.  Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα.

4. Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις.

Επιπλέον στοιχεία:
Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στο πρόγραμμα ψεκασμών για το ωίδιο να εφαρμόζονται προληπτικά, σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός μετά την εφαρμογή με το Velum Prime να γίνεται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Φυτοτοξικότητα:
Πιθανώς να προκαλέσει συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αγγουριού υπό ορισμένες συνθήκες (εφαρμογή νωρίς το πρωί και αμέσως μετά τη μεταφύτευση). Σε κάθε περίπτωση, τα συμπτώματα εξαφανίζονται το αργότερο μετά από 1 μήνα.

Δεv είναι φυτoτoξικό στις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (353 KB)
Ετικέτα
» Download (4.3 MB)
Copyright © Bayer AG