Δενδροφύτευση στην περιοχή Αγίου Πέτρου Πεντέλης.

Η Bayer CropScience αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, προχώρησε την Παρασκευή 19 Μαρτίου σε δενδροφύτευση 1000 δενδρυλίων στην περιοχή Αγίου Πέτρου Πεντέλης.

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG